angina

angina [łac.], ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła, wywołane zwykle przez paciorkowce; silny ból i obrzęk gardła, podwyższenie temp., złe samopoczucie; zakażenie przez kontakt osobisty lub za pośrednictwem żywności.

Losowe hasło

aminy, związki org., alkilowe i arylowe pochodne amoniaku; w ich cząst. występuje grupa aminowa, –NH2; niektóre są trujące; stosowane m.in. do produkcji leków, barwników, włókien chem., tworzyw sztucznych oraz otrzymywania związków aromatycznych.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »