artykuły sądowe

artykuły sądowe, spis prawa zwyczajowego sądowego ziemi krak. z 2. poł. XV w.

Losowe hasło

przedęcie, muz. wydobycie na instrumencie dętym jednego z alikwotów dźwięku przez odpowiednie, silniejsze zadęcie i napięcie warg.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »