Bocheński Józef Maria

Bocheński Józef Maria (imię zakonne Innocenty), 1902–95, brat Adolfa Marii i Aleksandra, logik i filozof, dominikanin; prof. (1964–66 rektor) uniw. we Fryburgu (Szwajcaria); zał. Inst. Europy Wsch. we Fryburgu; zwolennik filozofii analit., historyk filozofii i logiki, krytyk marksizmu; Logika religii, Logika i filozofia.

Losowe hasło

Ažbè Anton, 1862–1905, malarz słoweń.; związany z Secesją Monachijską; prowadził w Monachium prywatną szkołę mal., skupiającą m.in. malarzy krajów słow. (m.in. W. Kandinsky); portrety i kompozycje rodzajowe, często o tematyce orientalnej.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »