Chodziński Kazimierz

Chodziński Kazimierz, 1861–1921, rzeźbiarz i medalier; rzeźby rel., pomniki (T. Kościuszki w Chicago i K. Pułaskiego w Waszyngtonie), medale z portretami współcz. mu osobistości.

Losowe hasło

Krzeczunowicz Kornel, 1815–81, konserwatywny polityk galic.; czł. Centr. Rady Nar. we Lwowie 1848, poseł do galic. Sejmu Krajowego i austr. Rady Państwa; współzał. i czł. władz wielu instytucji gospodarczych.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »