Coase’a twierdzenie

Coase’a twierdzenie (teoremat Coase’a), zgodnie z nim można przezwyciężyć negatywne zewn. efekty towarzyszące produkcji lub konsumpcji przez dobrowolne negocjacje, a warunkiem efektywności tych negocjacji są ich niskie koszty i dobrze określone prawa własności.

Losowe hasło

Gidel [żidẹl] Gilbert, 1880–1958, prawnik fr.; prof. Uniw. Paryskiego (1941–44 rektor); prawo międzynar.; przewodn. Akad. Prawa Międzynar. w Hadze.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »