Coase’a twierdzenie

Coase’a twierdzenie (teoremat Coase’a), zgodnie z nim można przezwyciężyć negatywne zewn. efekty towarzyszące produkcji lub konsumpcji przez dobrowolne negocjacje, a warunkiem efektywności tych negocjacji są ich niskie koszty i dobrze określone prawa własności.

Losowe hasło

konik zwierzyniecki, etnogr.→ lajkonik.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »