Coase’a twierdzenie

Coase’a twierdzenie (teoremat Coase’a), zgodnie z nim można przezwyciężyć negatywne zewn. efekty towarzyszące produkcji lub konsumpcji przez dobrowolne negocjacje, a warunkiem efektywności tych negocjacji są ich niskie koszty i dobrze określone prawa własności.

Losowe hasło

Czartoryski Michał Fryderyk, książę, 1696–1775, syn Kazimierza, podkanclerzy litew. od 1724, kanclerz w. litew. od 1752; przywódca Familii.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »