Coase’a twierdzenie

Coase’a twierdzenie (teoremat Coase’a), zgodnie z nim można przezwyciężyć negatywne zewn. efekty towarzyszące produkcji lub konsumpcji przez dobrowolne negocjacje, a warunkiem efektywności tych negocjacji są ich niskie koszty i dobrze określone prawa własności.

Losowe hasło

igelit [niem.], pot. nazwa zmiękczonego poli(chlorku winylu) (od niem. handl. nazwy tego tworzywa); stosowany do wyrobu pasów napędowych, uszczelek, galanterii, do powlekania tkanin.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »