czułość przyrządu pomiarowego

czułość przyrządu pomiarowego, właściwość przyrządu pomiarowego; dla określonej wartości wielkości mierzonej jest wyrażona ilorazem przyrostu wartości zmiennej obserwowanej (np. przesunięcia wskazówki) i odpowiedniego przyrostu zmiennej mierzonej.

Losowe hasło

Archytas z Tarentu, ok. 428–ok. 365 p.n.e., gr. matematyk, fizyk, astronom i filozof, także mąż stanu (strateg); jeden z najwybitniejszych młodopitagorejczyków; oprac. teorię krążków, śrub i dźwigni; konstruował pomysłowe mechanizmy; prace z akustyki, a także mat. podstaw teorii muzyki.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »