dewiacja magnetyczna

dewiacja magnetyczna (zboczenie magnetyczne), odchylenie igły magnet. od południka magnet., wywołane działaniem dużych stal. mas, namagnesowanych polem magnet. Ziemi.

Losowe hasło

Czerwonak, w. gminna w woj. wielkopol., w pow. poznańskim, na pr. brzegu Warty; ok. 5 tys. mieszk.; przemysł papiern., metal., maszyn., spożywczy.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »