dysjunkcja

dysjunkcja [łac.] (alternatywa wyłączająca), log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo”; d. jest prawdziwa, gdy jedno i tylko jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe.

Losowe hasło

Boguszyce, w. w woj. łódz. (gmina Rawa Mazowiecka), nad Rawką; drewn. kościół parafialny z polichromią (XVI w.).

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »