dysjunkcja

dysjunkcja [łac.] (alternatywa wyłączająca), log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo”; d. jest prawdziwa, gdy jedno i tylko jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe.

Losowe hasło

Grant [gränt] James Augustus, 1827–92, podróżnik szkocki; oficer bryt.; 1860–63 zbadał górny Nil; 1861 odkrył (z J. Speke’em) rz. Kagerę, 1862 — miejsce wypływu Nilu z Jez. Wiktorii; opis podróży.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »