dysjunkcja

dysjunkcja [łac.] (alternatywa wyłączająca), log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo”; d. jest prawdziwa, gdy jedno i tylko jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe.

Losowe hasło

Haidasz Stanley (Stanisław Haidasz), ur. 1923, działacz polonijny w Kanadzie, lekarz, społecznik; 1957 wybrany do Parlamentu Federalnego jako pierwszy w Kanadzie poseł pol. pochodzenia; 1972–74 sekr. stanu, od 1978 senator.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »