dysjunkcja

dysjunkcja [łac.] (alternatywa wyłączająca), log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo”; d. jest prawdziwa, gdy jedno i tylko jedno z jej zdań składowych jest prawdziwe.

Losowe hasło

Daniłowicz Mikołaj, ok. 1558–1624, oboźny kor. od 1606, podskarbi nadworny kor. od 1610 i kasztelan lwow. od 1614, podskarbi w. kor. od 1616; zginął w niewoli tatarskiej.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »