ekosystem

ekosystem [gr.] (biogeocenoza), jednostka ekol. obejmująca żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenozę i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii; np. łąka, staw, las.

Losowe hasło

Brun Julian (pseud. Bronowicz), 1886–1942, działacz komunist.; czł. KC KPP; Stefana Żeromskiego tragedia omyłek.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »