ekosystem

ekosystem [gr.] (biogeocenoza), jednostka ekol. obejmująca żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenozę i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii; np. łąka, staw, las.

Losowe hasło

bezreligijne chrześcijaństwo, nurt we współcz. teologii protest. (D. Bonhoeffer), postulujący „bezreligijną” (etyczną) interpretację chrześcijaństwa.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »