ekosystem

ekosystem [gr.] (biogeocenoza), jednostka ekol. obejmująca żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenozę i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii; np. łąka, staw, las.

Losowe hasło

pojemność skokowa (objętość skokowa), pojemność silnika tłokowego o 1 cylindrze: iloczyn pola powierzchni przekroju cylindra silnika i skoku tłoka; p.s. silnika wielocylindrowego jest sumą p.s. wszystkich cylindrów silnika; zwykle wyrażana w cm3 lub litrach.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »