kolorymetr

kolorymetr, chem. przyrząd do wykonywania analiz kolorymetrycznych; k. wizualny — pomiar na podstawie wizualnego porównania barw roztworów; k. fotoelektr. — wyposażony w monochromator i detektor fotoelektryczny.

Losowe hasło

Musoma, m. w pn. Tanzanii, nad Jez. Wiktorii; 115 tys. mieszk. (2003); port; węzeł drogowy; lotnisko; w pobliżu M. seminarium duchowne Makoko.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »