kolorymetr

kolorymetr, chem. przyrząd do wykonywania analiz kolorymetrycznych; k. wizualny — pomiar na podstawie wizualnego porównania barw roztworów; k. fotoelektr. — wyposażony w monochromator i detektor fotoelektryczny.

Losowe hasło

Łyskowski Mieczysław, 1825–94, działacz nar. i społ. w Wielkopolsce; od 1858 poseł wielkopol. do sejmu prus.; pionier pol. spółdzielczości kredytowej, 1870–94 dyr. pozn. Banku Roln.-Przem. „Kwilecki, Potocki i Spółka”;1880–85 prezes Tow. Czytelni Ludowych.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »