Korzybski Tadeusz

Korzybski Tadeusz, 1906–2002, biochemik; prof. Inst. Biochemii i Biofizyki PAN; czł. PAN; prace m.in. nad fosfolipidami; wyodrębnił pierwszy pol. preparat penicyliny; w Polsce pionier biol. badań przy użyciu radioizotopów; Antybiotyki.

Losowe hasło

endoskop, rodzaj wziernika z własnym źródłem światła i odpowiednim układem opt.; służy do oglądania wewn. ścian narządów lub jam, np. bronchoskop.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »