Korzybski Tadeusz

Korzybski Tadeusz, 1906–2002, biochemik; prof. Inst. Biochemii i Biofizyki PAN; czł. PAN; prace m.in. nad fosfolipidami; wyodrębnił pierwszy pol. preparat penicyliny; w Polsce pionier biol. badań przy użyciu radioizotopów; Antybiotyki.

Losowe hasło

big band [byg bänd; ang.] (big-band), duża orkiestra jazzowa złożona z 12–20 muzyków; sekcje: tr±bek i puzonów, saksofonów i klarnetów oraz rytmiczna; rozkwit b.b. w tzw. erze swingu (1935–45).

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »