Korzybski Tadeusz

Korzybski Tadeusz, 1906–2002, biochemik; prof. Inst. Biochemii i Biofizyki PAN; czł. PAN; prace m.in. nad fosfolipidami; wyodrębnił pierwszy pol. preparat penicyliny; w Polsce pionier biol. badań przy użyciu radioizotopów; Antybiotyki.

Losowe hasło

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronic Engineers), międzynar. stowarzyszenie inżynierów elektryków i elektroników, utw. 1963; prowadzi działalność szkoleniową i informacyjną; opracowuje standardy dotyczące sprzętu elektronicznego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »