Korzybski Tadeusz

Korzybski Tadeusz, 1906–2002, biochemik; prof. Inst. Biochemii i Biofizyki PAN; czł. PAN; prace m.in. nad fosfolipidami; wyodrębnił pierwszy pol. preparat penicyliny; w Polsce pionier biol. badań przy użyciu radioizotopów; Antybiotyki.

Losowe hasło

Behistun (Bīsotūn), w. w zach. Iranie, w g. Zagros, na wsch. od m. Bachtaran; w starożytności przy drodze z Babilonu do Ektabany na skale relief — scena triumfu króla pers. Dariusza I Wielkiego oraz napis sławiący władcę w 3 językach (staropers., babil., elamickim); odkryty 1836 przez H. Rawlinsona, stał się kluczem do odczytania pisma klinowego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »