myślenie reproduktywne

myślenie reproduktywne, myślenie polegające na zastosowaniu w nowych sytuacjach uprzednio zdobytej wiedzy, wykorzystaniu w nowych warunkach poznanych metod rozwiązywania problemów.

Losowe hasło

Jabłoński Aleksander, 1898–1980, fizyk; prof. UMK; czł. PAN; prace z optyki atom. i molekularnej, zwł. fotoluminescencji roztworów.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »