myślenie reproduktywne

myślenie reproduktywne, myślenie polegające na zastosowaniu w nowych sytuacjach uprzednio zdobytej wiedzy, wykorzystaniu w nowych warunkach poznanych metod rozwiązywania problemów.

Losowe hasło

Murray [mạry] Sir John, 1841–1914, bryt. przyrodnik i oceanograf; 1872–76 uczestnik wyprawy G.S. Naresa na okręcie Challenger; 1910 badał (z Norwegiem J. Hjortem) osady głębinowe w pn. części O. Atlantyckiego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »