naftalina

naftalina [gr.] → naftalen.

Losowe hasło

Moseleya prawo, prawo określające zależność częst. linii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego od liczby atom. pierwiastka chem. emitującego to promieniowanie.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »