neotektoniczne ruchy

neotektoniczne ruchy, geol. ruchy tektoniczne, które przebiegają ob. lub zachodziły w niedawnej przeszłości geol. (zwł. w czwartorzędzie).

Losowe hasło

Shu (Szu), państwo i dynastia chiń. z Epoki Trzech Królestw (220–265).

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »