neotektoniczne ruchy

neotektoniczne ruchy, geol. ruchy tektoniczne, które przebiegają ob. lub zachodziły w niedawnej przeszłości geol. (zwł. w czwartorzędzie).

Losowe hasło

Jackowski Stanisław, 1887–1951, rzeźbiarz; pomniki (J. Kilińskiego w Warszawie), rzeźby ogrodowe, nagrobki.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »