neotektoniczne ruchy

neotektoniczne ruchy, geol. ruchy tektoniczne, które przebiegają ob. lub zachodziły w niedawnej przeszłości geol. (zwł. w czwartorzędzie).

Losowe hasło

Mallet-Joris [malẹ żorịs] Françoise, ur. 1930, pisarka fr., pochodzenia belg.; realist. proza, gł. o tematyce psychol.; powieści (Kłamstwa), opowiadania (zbiór Trzy wieki ciemności); także eseje.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »