realizm prawniczy

realizm prawniczy, jeden z nurtów współcz. teorii prawa przeciwstawiający się formalizmowi pozytywizmu prawniczego; amerykański r.p. traktuje prawo jako zachowanie się osób urzędowych lub jego prognozę, stąd zajmuje się badaniem czynników wpływających na decyzje prawne (występuje w ramach funkcjonalizmu prawnego); skandynawski r.p. ujmuje prawo jako złożone zjawisko psychospołeczne.

Losowe hasło

Fermat [~mạ] Pierre de, 1601–65, matematyk fr.; radca parlamentu w Tuluzie; odkrycia w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa, teorii liczb, rachunku różniczkowego i całkowego; współtwórca podstaw geometrii analitycznej.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »