Tasmańczycy

Tasmańczycy, pierwotna, całkowicie wymarła ludność Tasmanii; 1876 zmarł ostatni z T.; byli ludem koczowniczym, zbieracko-łowieckim.

Losowe hasło

nastie (ruchy nastyczne), fizjol. reakcje ruchowe roślin, rzadziej zwierząt, związane ze zmianą bezkierunkowo działającego bodźca; powstają pod wpływem zmian temp. (→ termonastia), czynnika chem. (→ chemonastia), oświetlenia (fotonastia), bodźca mech., np. wstrząśnięcia, dotyku (sejsmonastia), kontaktu z podporą mech. (tigmonastia), turgoru — zachodzące w nocy, zw. ruchami snu (nyktynastia); n. są wynikiem nierównomiernego wzrostu organu lub odwracalnych zmian turgoru.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »