Tasmańczycy

Tasmańczycy, pierwotna, całkowicie wymarła ludność Tasmanii; 1876 zmarł ostatni z T.; byli ludem koczowniczym, zbieracko-łowieckim.

Losowe hasło

rewolucja krakowska 1846, powstanie nar. przeciw Austrii, rozpoczęte 20/21 II 1846 w → Wolnym Mieście Krakowie w ramach planowanego trójzaborowego powstania; powstał Rząd Nar. RP (J. Tyssowski, wkrótce dyktator powstania, L. Gorzkowski i A. Grzegorzewski), który w manifeście m.in. znosił różnice stanowe i wszelkie powinności chłopskie, zapowiadał nadanie ziemi bezrolnym chłopom; aresztowania spiskowców w zaborze prus. i ros. oraz klęski powstańców (śmierć E. Dembowskiego), przeciwko którym rząd austr. podburzył chłopów (→ tzw. rabacja), przyczyniły się do upadku powstania; Wolne Miasto Kraków wcielono do Austrii.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »