ułamek okresowy

ułamek okresowy, mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym od pewnego miejsca powtarza się określona grupa cyfr, zw. okresem; przedstawia zawsze liczbę wymierną; np. 0,333... = 0,(3) = 1/3, 0,6727272...= 0,6(72) = 37/55.

Losowe hasło

Strubicz Maciej (M. Strobicz), ok. 1530–ok. 1604, kartograf; pracował dla Stefana Batorego i J. Zamoyskiego; autor m.in. mapy Litwy, Inflant i państwa moskiewskiego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »