ułamek okresowy

ułamek okresowy, mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym od pewnego miejsca powtarza się określona grupa cyfr, zw. okresem; przedstawia zawsze liczbę wymierną; np. 0,333... = 0,(3) = 1/3, 0,6727272...= 0,6(72) = 37/55.

Losowe hasło

Oulu (szwedz. Uleåborg), m. w pn. Finlandii, u ujścia rz. Oulu do Zat. Botnickiej; ośr. adm. prow. Oulu; 125 tys. mieszk. (2003); przemysł drzewny, papiern., chem.; port handl. (wywóz drewna, celulozy, rud metali); węzeł komunik.; uniw.; katedra (XVIII w.), ratusz, budynek adm., liceum (wszystkie XIX w.).

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »