utrwalanie żywności

utrwalanie żywności (konserwowanie żywności), różnorodne metody lub zabiegi zapobiegające psuciu się produktów spoż.; np. pasteryzacja, apertyzacja, suszenie, mrożenie, liofilizacja, solenie, kiszenie, wędzenie, dodanie chem. środków konserwujących — niszczące drobnoustroje lub hamujące ich czynności.

Losowe hasło

kryształy T, zawarte w emulsji fot. kryształki bromku srebra o zmodyfikowanej postaci krystalograf. (płaskie płytki), umożliwiającej zwiększenie światłoczułości emulsji bez wzrostu ziarnistości obrazu.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »