utrwalanie żywności

utrwalanie żywności (konserwowanie żywności), różnorodne metody lub zabiegi zapobiegające psuciu się produktów spoż.; np. pasteryzacja, apertyzacja, suszenie, mrożenie, liofilizacja, solenie, kiszenie, wędzenie, dodanie chem. środków konserwujących — niszczące drobnoustroje lub hamujące ich czynności.

Losowe hasło

chmura gorejąca, mieszanina ogromnej masy popiołu i pyłu wulk. transportowanych w postaci zawiesiny w rozżarzonym strumieniu gazowym, z prędkością ponad 300 km/h; towarzyszy zwykle lawinie gorących materiałów piroklastycznych; powoduje zniszczenia i liczne ofiary.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »