utrwalanie żywności

utrwalanie żywności (konserwowanie żywności), różnorodne metody lub zabiegi zapobiegające psuciu się produktów spoż.; np. pasteryzacja, apertyzacja, suszenie, mrożenie, liofilizacja, solenie, kiszenie, wędzenie, dodanie chem. środków konserwujących — niszczące drobnoustroje lub hamujące ich czynności.

Losowe hasło

mikrointerferometr, interferometr zaopatrzony w układ mikroskopowy przeznaczony do obserwacji i badania m.in. stanu powierzchni (mikronierówności o głęb. do ok. 1 nm w m. laserowym), grubości cienkich warstw.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »