Wizygoci

Wizygoci, lud germ., zach. odłam → Gotów; 376 przeszli Dunaj i 378 rozbili armię rzym. pod Adrianopolem; 410 zdobyli Rzym; osiedli potem w pd. Galii, gdzie utw. państwo (ośr. w Tuluzie), obejmujące też część Hiszpanii; usunięci z większości Galii przez Franków, w VI w. zjednoczyli pod swą władzą Hiszpanię (państwo z ośr. w Toledo); 711 rozbici przez Arabów.

Losowe hasło

carskie wrota, gł. drzwi ikonostasu w kościele prawosł., zwykle bogato zdobione.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »