woda chlorowa

woda chlorowa, bezbarwna ciecz uzyskana przez rozpuszczenie chloru w wodzie; w roztworze powoli zachodzi reakcja: Cl2 + H2O = HCl + HClO, w obecności światła zaś rozkład kwasu chlorowego(I): 2HClO = 2HCl + O2 (dlatego w.ch. jest przechowywana w ciemnych butelkach); używana jako utleniacz i środek bielący.

Losowe hasło

Grocholski Kazimierz, 1815–88, polityk galic.; jeden z przywódców → podolaków, poseł na galic. Sejm Krajowy i do austr. Rady Państwa (1868–88 prezes Koła Pol.), 1871 min. ds. Galicji.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »