woda chlorowa

woda chlorowa, bezbarwna ciecz uzyskana przez rozpuszczenie chloru w wodzie; w roztworze powoli zachodzi reakcja: Cl2 + H2O = HCl + HClO, w obecności światła zaś rozkład kwasu chlorowego(I): 2HClO = 2HCl + O2 (dlatego w.ch. jest przechowywana w ciemnych butelkach); używana jako utleniacz i środek bielący.

Losowe hasło

Bernardoni Jan Maria, 1541–1605, wł. architekt, jezuita; od ok. 1582 w Polsce; kierował budową jezuickich kościołów i kolegiów (w Kaliszu, Nieświeżu, Krakowie); projekt kościoła i klasztoru Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »