wytrzymałościowe hipotezy

wytrzymałościowe hipotezy (hipotezy wytężenia), hipotezy podające kryteria przekroczenia wytrzymałości lub granicy plastyczności w złożonych stanach naprężenia; podają sposób wyznaczenia naprężenia zredukowanego; podstawowe h.w.: hipoteza Galileusza (najwcześniej podana h.w.: o wytężeniu materiału decyduje największe naprężenie rozciągające, ob. znaczenie hist.), hipoteza Treski-Guesta, hipoteza Hubera oraz zasada de Saint-Venanta.

Losowe hasło

Donisz Ahmad Mahdum (zw. Kalla), 1827–97, tadż. pisarz i myśliciel; propagator idei oświec., uważany za najbardziej postępowego myśliciela tadż. XIX w.; traktaty polit.-filoz., poezje.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »