wytrzymałościowe hipotezy

wytrzymałościowe hipotezy (hipotezy wytężenia), hipotezy podające kryteria przekroczenia wytrzymałości lub granicy plastyczności w złożonych stanach naprężenia; podają sposób wyznaczenia naprężenia zredukowanego; podstawowe h.w.: hipoteza Galileusza (najwcześniej podana h.w.: o wytężeniu materiału decyduje największe naprężenie rozciągające, ob. znaczenie hist.), hipoteza Treski-Guesta, hipoteza Hubera oraz zasada de Saint-Venanta.

Losowe hasło

Jinzhou (Cinczou), m. w Chinach (Liaoning), na wybrzeżu Zat. Liaotuńskiej (M. Żółte); 921 tys. mieszk. (2003); przemysł maszyn., chem., elektrotechn.; 4 rafinerie ropy naft.; węzeł kol.; szkoły wyższe.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »