Zagłębie Staropolskie

Zagłębie Staropolskie (Staropolski Okręg Przemysłowy), okręg przem. po obu stronach Gór ¦więtokrzyskich; najstarszy (od I–III w.) i największy region górn.-hutn. i obróbki metali na ziemiach pol.; eksploatacja rud żelaza, miedzi, ołowiu, złóż skalnych, solanek; rozkwit XVI–1. poł. XVII w., utrata znaczenia od schyłku XIX w.

Losowe hasło

berlińska konferencja 1945 → poczdamska konferencja.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »