Zagłębie Staropolskie

Zagłębie Staropolskie (Staropolski Okręg Przemysłowy), okręg przem. po obu stronach Gór Świętokrzyskich; najstarszy (od I–III w.) i największy region górn.-hutn. i obróbki metali na ziemiach pol.; eksploatacja rud żelaza, miedzi, ołowiu, złóż skalnych, solanek; rozkwit XVI–1. poł. XVII w., utrata znaczenia od schyłku XIX w.

Losowe hasło

sabelianizm, religiozn. jedna ze staroż. doktryn antytrynitarnych, wywodzona od Sabeliusza (III w.), negująca istotową odrębność osób Trójcy Świętej; sekta zwolenników s., potępiona przez papieża Kaliksta I i Ojców Kościoła, przetrwała do IV w.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »