Zagłębie Staropolskie

Zagłębie Staropolskie (Staropolski Okręg Przemysłowy), okręg przem. po obu stronach Gór ¦więtokrzyskich; najstarszy (od I–III w.) i największy region górn.-hutn. i obróbki metali na ziemiach pol.; eksploatacja rud żelaza, miedzi, ołowiu, złóż skalnych, solanek; rozkwit XVI–1. poł. XVII w., utrata znaczenia od schyłku XIX w.

Losowe hasło

Łużyckie, Wzniesienia, wsch. fragment Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce i Niemczech, gł. po zach. stronie Nysy Łuż.; w granicach Polski obejmuj± pagóry moreny czołowej Wału Mużakowskiego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »