Arringatore

Arringatore, brązowy posąg mówcy; dzieło etruskie z I w. p.n.e. (Muzeum Archeol., Florencja); przykład wkładu sztuki etruskiej w formowanie jednego z podstawowych typów rzym. rzeźby.

Losowe hasło

amalaka, element arch. o kształcie pierścieniowym ze żłobkowanymi ścianami bocznymi, wieńczący wieżową część (→ śikhara) świątyń ind. stylu północnego.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »