Arringatore

Arringatore, brązowy posąg mówcy; dzieło etruskie z I w. p.n.e. (Muzeum Archeol., Florencja); przykład wkładu sztuki etruskiej w formowanie jednego z podstawowych typów rzym. rzeźby.

Losowe hasło

próg różnicy, psychol. minimalna wartość różnicy między 2 bodźcami, której odczucie wywołuje reakcję u osoby badanej; określany statystycznie p.r. jest wartością bodźca wywołującą reakcję pozytywną w 50% prób.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »