zol-żel metoda

zol-żel metoda (metoda sol-gel), proces wytwarzania szkła i materiałów ceram. polegający na przejściu układu z ciekłego zolu (zazwyczaj koloidalnego) w fazę stałego żelu; zastosowanie m.z.-ż. umożliwia wytwarzanie szkła lub ceramiki w rozmaitych postaciach.

Losowe hasło

Ajnenkiel Andrzej, ur. 1931, historyk; prof. Inst. Historii PAN; badacz historii najnowszej, zwł. dziejów parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu pol.; Polskie konstytucje.

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »