Kalendarium

Wydarzenia historyczne

EK znaleziono: 191 pozycji

ekspander [ang.], sport przyrząd do ćwiczeń siłowych; gumy lub sprężyny przymocowane do specjalnych uchwytów.

ekspander [ang.], elektron. układ pomocniczy zwiększający liczbę wejść funktora.

ekspandor [ang.], telekom. urządzenie elektron. przeznaczone do zwiększania dynamiki sygnału; jest umieszczany na końcu toru transmisyjnego; stanowi część kompandora.

ekspansja [łac.], fiz. proces polegający na zwiększaniu się objętości czynnika termodynamicznego, powiązany z wykonaniem przez układ pracy; zwykle towarzyszy rozprężaniu.

ekspansja [łac.], rozprzestrzenianie się na jakimś obszarze; zajmowanie przez państwo obcych terytoriów.

ekspansja dna oceanicznego (spreding, ang. spreading), geol. proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego w wyniku powstawania nowych partii litosfery w ryftach oceanicznych; skorupa oceaniczna jest dobudowywana w efekcie krzepnięcia magmy wznoszącej się z płaszcza Ziemi; e.d.o. jest jednym z podstawowych procesów rozpatrywanych przez teorię tektoniki płyt litosfery.

ekspansja sygnału, telekom. przekształcenie transmitowanego sygnału zwiększające jego dynamikę (dynamika sygnału).

ekspansji teoria (hipoteza rozszerzającej się Ziemi), jedna z teorii → geotektonicznych.

ekspansjonizm [łac.], zaborcza polityka państw dążących do ekspansji — zajmowania nowych terytoriów i pozyskania nowych rynków zbytu oraz ekon. i polit. podporządkowania sobie innych państw.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z 20

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »