Kalendarium

Wydarzenia historyczne

Urządzenie znaleziono: 510 pozycji

waga aerodynamiczna, urządzenie do pomiaru sił i momentów aerodynamicznych działających na ciało (np. samolot, pocisk).

wideotelefon [łac.-gr.] (wideofon), urządzenie stanowiące połączenie aparatu telef., kamery telew. i monitora; umożliwia wzajemne widzenie się osób prowadzących rozmowę.

wymiennik masy, urządzenie, w którym odbywa się przenoszenie składników (substancji) między czynnikami; np. absorber, adsorber, ekstraktor, kolumna rektyfikacyjna.

wzmacniak, urządzenie teletransmisyjne do wzmacniania i korekcji sygnałów przesyłanych torem telekomunik.; zawiera m.in.: wzmacniacze, filtry, korektory, urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne.

zraszacz, część składowa deszczowni; urządzenie rozpryskujące równomiernie wodę z rurociągu na powierzchnie upraw roln., ogrodn. i leśnych.

żmijka, roln. urządzenie do czyszczenia nasion; spiralne pochylnie oddzielające nasiona o różnym kształcie i masie.

seriograf [łac.-gr.], urządzenie do wykonywania seryjnych zdjęć rentgenowskich w badaniach naczyń krwionośnych z zastosowaniem środków cieniujących.

analizator krwi, urządzenie do oznaczania składników krwi, gł. morfotycznych (leukocyty, erytrocyty, płytki krwi) i różnicowania ich.

analizator spalin, techn. urządzenie do analizy chem. spalin samoch. lub kotłowych.

bankomat, elektron. urządzenie do wypłacania pieniędzy; identyfikuje klienta na podstawie specjalnej karty magnet.; automatyczny kasjer.

barwiarka, urządzenie do barwienia włókien lub wyrobów włók.; rozróżnia się b. do barwienia luźnych włókien, przędzy, tkanin, dzianin, dywanów itp.

brona parowa, urządzenie do przegrzewania gleby parą wodną; służy do niszczenia szkodników (np. nicieni) oraz chorobotwórczych patogenów glebowych.

celownik, fot. urządzenie w aparacie fot. umożliwiające określenie granic obrazu fotografowanego obiektu i jego kompozycję.

dzwon (zanurzak), urządzenie odlewnicze w postaci klosza; stosowany w celu wprowadzenia do ciekłej kąpieli dodatków stopowych, rafinatorów.

ferrometr [łac.-gr.], urządzenie do badania materiałów magnetycznie miękkich (wyznaczania pętli histerezy, krzywej namagnesowania, stratności).

fotomaton [niem.], fot. urządzenie automatyczne do zdjęć portretowych (np. zdjęć do legitymacji).

fototraser, urządzenie do samoczynnego trasowania blach; narzędziami traserskimi sterują fotokomórki przesyłające impulsy pod wpływem promieni odbitych od specjalnie przygotowanych rysunków.

kapnometr, med. urządzenie do pomiaru stężenia dwutlenku węgla (np. we krwi).

karczownik, leśn. ręczne lub mech. (np. ciągnikowe) urządzenie do karczowania pniaków z częścią grubych korzeni (karp).

kodopis, urządzenie z klawiaturą stosowane w elektron. technice obliczeniowej; ma właściwości dalekopisu, elektron. maszyny do pisania i dziurkarki taśmy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 51

Pytamy

Jakie studia wybrać?

więcej »